Om netværket

Man er medlem af Netværk om genoprettende retfærdighed (NGR), når man er tilmeldt netværkets email-liste (se fanen “Email-liste”). Det er gratis at være med.

Netværk om genoprettende retfærdighed (NGR) har godt 150 medlemmer fra både Danmark, Grønland, Færøerne og Norge. Medlemmerne udgør en heterogen gruppe, som bl.a. inkluderer konfliktmæglere, politifolk, konsulenter, selvstændige erhvervsdrivende og forskere. Alle, som har interesse i genoprettende retfærdighed, har mulighed for at være med i netværket.

NGR blev oprettet i maj 2011 efter konferencen “Genoprettende retfærdighed – Danske og internationale perspektiver” (læs mere under fanen “Tidligere arrangementer”). NGR er tænkt som et forum, hvor netværkets medlemmer kan dele information om deres arbejde og diskutere genoprettende retfærdighed via netværkets email-liste og Facebook-gruppe. NGR’s formål er desuden at udbrede kendskabet til genoprettende retfærdighed gennem netværksmøder og andre arrangementer.

Der findes forskellige definitioner af, hvad genoprettende retfærdighed er. Den måske oftest citerede definition stammer fra Tony F. Marshall, som skriver følgende: “Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future [på dansk: “Genoprettende retfærdighed er en proces, hvorigennem parter med del i en bestemt forseelse i fællesskab finder en måde at håndtere forseelsens eftervirkning og dens implikationer for fremtiden”]” (side 5 i Marshall, T.F. 1999. Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate).

Idéer om genoprettende retfærdighed er begyndt at vinde indpas i forhold til eksisterende strafferet og konfliktløsningspraksisser i Danmark. Et eksempel på nævnte tendens er, at der per 1. januar 2010 blev indført en landsdækkende ordning med konfliktråd i danske straffesager (læs mere om det danske konfliktråd her).

Genoprettende retfærdighed længe har haft stor international bevågenhed. I 2002 vedtog FN’s økonomiske og sociale råd (ECOSOC) f.eks. de såkaldte “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”. Princippernes formål er at indformere og opmuntre FN’s medlemslande til at adoptere og standardisere genoprettende retfærdighed i Deres nationale lovgivning (læs mere her).

Reklamer