Netværksmøde med Geir Dale i december 2011

NGR holdt sit første netværksmøde den 8. december 2011 i København. Mødeindkaldelsen finder du her, og nedenfor kan du læse et kort referat af mødet.

Geir Dale holdt et spændende foredrag om sin erfaring med genoprettende retfærdighed fra mægling på gadeplan i Oslo. Han præsenterede sine tanker om, hvordan man i praksis kan arbejde med genoprettende processer. Han brugte begrebet “gjenopprettende rettferd” og forklarede det som en proces, hvor ”de som er mest berørt av urettfærdighet kommer sammen for å hele skade og gjenopprette alles verdighet og styrke”. Han talte om offer, gerningsperson og samfund, og om behovet for netværk, der kan bygge bro og skabe kontakt mellem konfliktmægler og de involverede (både de direkte involverede og de berørte).

Mødets anden del blev indledt med en præsentationsrunde efterfulgt af forslag til, hvordan netværket kan fortsætte sit arbejde. Der var ønske om at skabe et fagligt forum, hvor viden og metoder udveksles, og hvor vi afklarer, hvad vi mener med begrebet “genoprettende retfærdighed” – hvad dækker det, hvad kan det i forhold til andre konfliktløsningsmetoder? Der var et ønske om, at netværket både bliver et fagligt netværk og et udfarende netværk, som forsøger at påvirke det politiske niveau.

Reklamer